Aftengudstjeneste i Vellerup kirke den 22. maj kl. 19.00

27. maj kl. 14 - 16 - Fredagscafe i Birkesøhuset

Fredagscafe sidste fredag i måneden kl. 14.00 i Birkesøhuset

Præst Mikkel Højholt har studieorlov fra 1. marts - 31. maj
Vikarierende sognepræst er
Birgitte Hammershøj tlf 50 38 62 34

Præsten Mikkel Højholt

Har studieorlov fra 1. marts-31. maj.
Vikarierende sognepræst er
Birgitte Hammershøj tlf 50 38 62 34

Sognepræst Mikkel Højholt bor i Ferslev Præstegård, Mejerigårdsvej 1 A,
Ferslev, 4050 Skibby. Telefon 4752 9029.
Mail:miho@km.dk Præsten træffes bedst hverdage kl. 10 - 11, undtagen mandag.
Sognepræst Mikkel Højholt blev ansat i
Ferslev - Vellerup pastorat den 20. august 2006.

 

Ferslev kirke, se sogn.dk

Klik her for genvej til sogn.,dk Ferslev kirke

 

 

Gudstjenester i Ferslev Kirke

Slå op i kirkebladet og se kalender for gudstjenester klik her KIRKEBLADET.net. eller læs her


5. maj Vellerup kirke kl. 10.30
8. maj Ferslev kirke kl. 10.30
15. maj Vellerup kirke kl. 10.30
16. maj Ferslev kirke kl. 10.30
22. maj Vellerup kirke kl. 19.00
29. maj Ferslev kirke kl. 10.30
5. juni Vellerup kirke kl. 10.30 mh

Kalender på sogn.dk/Ferslev Kirke
Klik her Ferslev kirke flere deltajler for kalender

Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjeneste og arrangementer i sognene. Kontakt Frederikssund Mini- handibusser telefon 47 38 99 03, senest kl. 12 tre hverdage før.

Seniorklub

Hver anden ug kl. 13.30 i konfirmandhus

Korsang

Kor for voksne og børn. Der synges nyt og gammel. Koret øver om lørdagen.Korleder er Ida Ellegaard telefon 51 96 90 35

Møde

Menighedsrådsmøde 31. maj kl. 19.00 i Birkesøhuset, offtentlig adgang