Velkommen

Lidt om Ferslev-Vellerup sogne

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

 

 

Organist søges

Ferslev og Vellerup Kirker søger organist/kirkemusiker

En stilling som organist ved Ferslev og Vellerup Kirker, Ferslev-Vellerup Sogne er ledig pr. 01.04.2020. Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

• Forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som uden for kirkerne.

• Forestå koncertarrangementer i samarbejde med aktivitetsudvalget.

Ferslev-Vellerup Sogne har 1513 indbyggere og fire ansatte i sognet.

Sognet er et landsogn med gudstjenester hver uge og kirkelige handlinger spredt over året. Der er også plejehjemsgudstjenester og familiegudstjenester.

Orglet i Ferslev Kirke er et Starup orgel fra 1966 med 6 stemmer. Orglet i Vellerup er et Frobeniusorgel fra 1976 med 6 stemmer

Vi forventer, at du:

• Har uddannelse som organist/er kirkemusiker.

• Er god til at samarbejde.

• Er fleksibel i forhold til arbejdstider.

Ansættelse sker ved Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd beliggende Mejerivej 1, 4050 Skibby

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Der er ikke rådighedsforpligtelse tilknyttet stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til My Fuglsig Simonsen på telefonnummer 20144441.

Ansøgningen med relevante bilag sendes att.: My Fuglsig Simonsen på mail til 7456fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 01.03.2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 11-12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Det sker

28feb kl. 14:00

Fredagscafé

i Birksøhus

Der er foredrag, kaffe, te og kage og altid utroligt rar stemning. Rygtet …

28feb kl. 14:00
28feb kl. 16:00

KirkeCare turbo kursus i Hillerød

Kirke Care frivillige

Ønsker du at blive Kirke Care frivillig og være med til at skabe …

28feb kl. 16:00
01mar kl. 10:30

Gudstjeneste

i Vellerup kirke, ved sognepræst Jakob Holm

01mar kl. 10:30
08mar kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

08mar kl. 10:30
15mar kl. 09:00

Gudstjeneste i Vellerup

i Vellerup kirke, ved Præst Jakob Holm

15mar kl. 09:00
19mar kl. 19:00

Offentligt menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde, alle er velkommen

19mar kl. 19:00
22mar kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

22mar kl. 10:30
26mar kl. 16:00

Come "In Style"

I Birksøhus, Ferslev.

For konfirmander, der godt vil hygge og få ideer til hårstil,

neg …

26mar kl. 16:00
27mar kl. 14:00

Fredagscafe

Fredagscafé i Ferslev

Den mest hyggelige og muntre fredagscafé i Ferslev. Vi mødes

i …

27mar kl. 14:00
29mar kl. 10:30

Gudstjeneste

i Vellerup Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

29mar kl. 10:30
05apr kl. 10:30

Gudstjeneste - Palmesøndag

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

05apr kl. 10:30
09apr kl. 10:30

Gudstjeneste - Skærtorsdag

Gudstjeneste i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

09apr kl. 10:30
10apr kl. 10:30

Gudstjeneste - Langfredag

Gudstjeneste i Ferslev Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

10apr kl. 10:30
12apr kl. 10:30

Gudstjeneste - Påskedag

Gudstjenste i Vellerup Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

12apr kl. 10:30
13apr kl. 10:30

Gudstjeneste - 2. påskedag

Gudstjeneste i Ferslev, ved sognepræst Mikkel Højholt

13apr kl. 10:30
19apr kl. 09:00

Gudstjenste

i Vellerup kirke, ved præst Jakob Holm

19apr kl. 09:00
24apr kl. 14:00

Fredagscafe

Fredagscafé i Ferslev

Den mest hyggelige og muntre fredagscafé i Ferslev. Vi mødes

i …

24apr kl. 14:00
26apr kl. 10:30

Konfirmation

Her konfirmeres følgende herlige unge mennesker:

Simon Lindegaard Jensen,

AstridMehr, …

26apr kl. 10:30
28apr kl. 17:30

Danmark spiser sammen

Danmark, spis sammen!

I samarbejde med Ældresagen åbnes dørene i Birksøhuset,

Mejerive …

28apr kl. 17:30
30apr kl. 19:00

Offentligt menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde. Alle er velkomne

30apr kl. 19:00
03maj kl. 10:30

Konfirmation

Her konfirmeres disse pragteksemplarer af tidens ungdom:

Emil Siim Hinrichsen og …

03maj kl. 10:30
06maj kl. 19:00

Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivning

Der er konfirmandindskrivning for konfirmation i 2021 i …

06maj kl. 19:00
08maj kl. 10:30

Gudstjeneste - Bededag

Gudstjeneste i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

08maj kl. 10:30
10maj kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

10maj kl. 10:30
12maj kl. 19:00

Informationsmøde om menighedsrådsvalget

Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde i Birksøhuset om menighedsrådsvalget i 2020. …

12maj kl. 19:00
17maj kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt.

17maj kl. 10:30
21maj kl. 12:00

Familiedag med frokost, førstehjælp og flyvende børn

Familiedag med frokost, førstehjælp og flyvende børn

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj …

21maj kl. 12:00
21maj kl. 15:00

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste, i Ferslev, ved sognepræst Mikkel Højholt

21maj kl. 15:00
24maj kl. 10:30

Gudstjeneste

Gudstjeneste i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24maj kl. 10:30
28maj kl. 19:00

Offentligt menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde. Alle er velkomne

28maj kl. 19:00
29maj kl. 14:00

Fredagscafe

Fredagscafé i Ferslev

Den mest hyggelige og muntre fredagscafé i Ferslev. Vi mødes

i …

29maj kl. 14:00
31maj kl. 10:30

Gudstjenesten - Pinsedag

I Ferslev Kirke.

Pinsedag. En dag, hvor vi gør verden bare lidt bedre

Søndag den 31. …

31maj kl. 10:30
31maj kl. 11:30

Vi gør verden lidt bedre

Vi fejrer, at Helligånden kan suse i vores lunger og tanker og friske det slidte …

31maj kl. 11:30
01jun kl. 10:30

Gudstjeneste 2. pinsedag

Gudstjeneste i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt.

01jun kl. 10:30
07jun kl. 10:30

Gudstjeneste

I Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

07jun kl. 10:30
16jun kl. 19:00

Offentligt menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde. Alle er velkomne

16jun kl. 19:00