Velkommen

 

Kirkens tiltag under Corona-virus

”Stå sammen hver for sig”

Sådan lyder opfordringen fra Statsministeren, Sundhedsstyrelsen og senest Hendes Majestæt Dronningen. Det opfordrer vi også til her i Ferslev og Vellerup Kirker og vi følger myndighedernes anbefalinger nøje.

Det betyder, at:

- Alle kirker er lukkede.

- Alle gudstjenester er aflyst.

- Hvis der skal foretages kirkelige handlinger som fx begravelse, sker det under aktuelle restriktive forhold og med et minimum af kirkens personale.

- Hvis der bliver brug for kirkelige handlinger, kan de kun foregå i Ferslev Kirke, da Vellerup Kirke ikke kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om fx afstand.

- Vellerup Kirke er derfor helt lukket for alle handlinger – også eventuelle nødhandlinger samt konfirmationer.

- Kirkegårdenes toiletter er aflåst.

Det kan afføde en række spørgsmål:

- Må man så stadig besøge kirkegården?

Ja, det må man gerne, men tag hensyn til hinanden. Hold god afstand, hav god håndhygiejne både før og efter berøring af fx håndtag på lågerne. Der vil være dagligt tilsyn med kirker og kirkegårde, og skulle I møde en af os, så sig gerne hej, men hold venligst en afstand på mindst to meter.

- Hvad med konfirmationerne?

Biskopperne har i dag udsendt melding om, at alle konfirmationer til og med pinse udskydes. Det er med stor beklagelse, at vi gør det, men som situationen er nu, ville andet være uforsvarligt. Det er svært at forudsige, hvornår tingenes tilstand bliver så normal, at vi vil kunne holde konfirmationer som vi plejer.

Derfor er der sat en foreløbig dato for konfirmationerne.

De vil alle foregå i Ferslev Kirke lørdag d. 12. september – som udgangspunkt kl. 10.30, men KUN hvis forholdene er normale!

Vi vil gerne understrege, at det her er med ALLE de forbehold, som man kan tage; vi ved ikke hvordan situationen er til den tid.

- Hvem kan man kontakte, hvis man har brug for sjælesorg?

Man kan altid kontakte sin lokale præst. Her hos os er det sognepræst Mikkel Højholt. Derudover er der også mulighed for sjælesorg på nettet via www.sjaelesorg.nu.

- Hvad med dåb og vielser?

Der kan afholdes nøddåb og nødvielser. Det aftales nærmere med sognepræst Mikkel Højholt.

- Hvem henvender man sig til med spørgsmål?

Man kan altid henvende sig til kirkens personale eller menighedsrådet med spørgsmål.

Præst: Mikkel Højholt. Telefon: 4752 9029 (bedst hverdage kl. 10-11, dog ikke mandag).

Graver: Carina Jacobsen. Telefon: 2243 1437 (bedst hverdage kl. 12.00-12.30, dog ikke mandag).

Formand for menighedsrådet: Karen Jensen. Telefon: 4752 8592.

Derudover er man altid velkommen til at skrive spørgsmål og kommentarer her på Facebook. Vi bestræber os på at svare jer så hurtigt som muligt.

 

Lidt om Ferslev-Vellerup sogne

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

 

 

Det sker

29maj kl. 14:00

AFLYST - Fredagscafe

Fredagscafé i Ferslev

Den mest hyggelige og muntre fredagscafé i Ferslev. Vi mødes

i …

29maj kl. 14:00
31maj kl. 10:30

Gudstjenesten - Pinsedag

I Ferslev Kirke.

Pinsedag. En dag, hvor vi gør verden bare lidt bedre

Søndag den 31. …

31maj kl. 10:30
31maj kl. 11:30

AFLYST - Vi gør verden lidt bedre

Vi fejrer, at Helligånden kan suse i vores lunger og tanker og friske det slidte …

31maj kl. 11:30
01jun kl. 10:30

Gudstjeneste 2. pinsedag

Gudstjeneste i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt.

01jun kl. 10:30
07jun kl. 10:30

Gudstjeneste

I Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

07jun kl. 10:30
16jun kl. 19:00

Offentligt menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde. Alle er velkomne

16jun kl. 19:00