Velkommen

 

Det nye fælles menighedsråd

Vi har haft menighedsrådsvalg i Ferslev sogn og Vellerup sogn

De nye medlemmer af menighedsrådet i Ferslev sogn er:

Karen Dyveke Brogaard Jensen, Helle Merete Dissing,My Fuglsig Simonsen, Jens Brogaard Jensen, Tommy Dan Frederiksen

Stedfortrædere:

Allan Dissing, Ida Ellegård Sørensen, Birthe Margrethe Frydenlund

De nye medlemmer af menighedsrådet i Vellerup sogn er:

Denisa Lidman-Skotte

Stedfortrædere:

Winnie Bendsen Koen

Der kan udløses et afstemningsvalg i Ferslev sogn, ved at indgive en kandidatliste senest13. oktober 2020 kl. 19 senest.

Kandidatlisten kan indleveres til: Karen Brogaard, Anemonevej 12, 4050 Skibby

Der skal vælges 5 medlemmer - 3 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Menighedsrådet vælges for en periode på 2 år.

Der kan udløses et afstemningsvalg i Vellerup sogn, ved at indgive en kandidatliste senest 13. oktober 2020. kl. 19 senest

Kandidatlisten kan indleveres til: Karen Brogaard, Anemonevej 12, 4050 Skibby

Der skal vælges 1 medlemme - 1 stillere skal underskrive kandidatlisten.

Menighedsrådet vælges for en periode på 2 år.

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.

 

Indskrivning til konfirmation i 2021

Indskrivning til konfirmation i Ferslev og Vellerup kirker i 2021 foregår i år digetalt. Der vil senere blive inviteret til forældremøde

Indskrivningen finder sted på www.folkekirken.dk.

Klik på Menu –Livets begivenheder – konfirmation - konfirmandtilmelding

I skal logge ind med NemID, og hvis I som forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

Det fremgår ved indskrivningen, hvilket sogn I bor i.

Tilmeldingen vil være åben til og med 15. august 2020.

Undervisningen kommer til at foregå i Skibby Sognegård.

Undervisningen begynder i september, I hører mere senere

 

 

 

Kirken er igen åben

Kirken er igen åben, det vil sige Ferslev kirke er åben for gudstjenester, Vellerup kirke er desværre endnu lukket, da indretningen af kirken, ikke gør det muligt at overholde de restriktioner vi skal under Corona,, så alle gudstjenester er flyttet til Ferslev kirke.

Der er gudstjeneste med sang og begrænset antal deltagere i Ferslev kirke, det kan ændre sig da vi hele tiden følger gældende vejledninger.

Ny dato for Konfirmationer:

De vil alle foregå i Ferslev Kirke lørdag d. 12. september – som udgangspunkt kl. 10.30, men KUN hvis forholdene er normale!

- Hvem kan man kontakte, hvis man har brug for sjælesorg?

Man kan altid kontakte sin lokale præst. Her hos os er det sognepræst Mikkel Højholt. Derudover er der også mulighed for sjælesorg på nettet via www.sjaelesorg.nu.

Man kan altid henvende sig til kirkens personale eller menighedsrådet med spørgsmål.

Præst: Mikkel Højholt. Telefon: 4752 9029 (bedst hverdage kl. 10-11, dog ikke mandag).

Graver: Carina Jacobsen. Telefon: 2243 1437 (bedst hverdage kl. 12.00-12.30, dog ikke mandag).

Formand for menighedsrådet: Karen Jensen. Telefon: 4752 8592.

Derudover er man altid velkommen til at skrive spørgsmål og kommentarer her på Facebook. Vi bestræber os på at svare jer så hurtigt som muligt.

 

Lidt om Ferslev-Vellerup sogne

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

 

 

 

Sognepræst Mikkel Højholt er sygemeldt

Der henvises til:

Sognepræst Jakob Holm
Skibby Kirke
Kirkestræde 2, 4050 Skibby
Tlf. 23 99 33 80

 

Det sker

30okt kl. 14:00

Aflyst - Fredagscafe

Aflyst .- Desværre aflyst pga. Corona

30okt kl. 14:00
01nov kl. 10:30

Gudstjeneste Alle Helgen

i Ferslev Kirke, ved Caja Winterø, Sognepræst i Slangerup,

Alle helgens gudstjeneste, …

01nov kl. 10:30
04nov kl. 17:30

Danmark spiser sammen - AFLYST

Desværre aflyst pga. Corona

04nov kl. 17:30
08nov kl. 10:30

Gudstjeneste

I Ferslev kirke. Gudstjeneste ved sognepræst Mikkel Højholt.

08nov kl. 10:30
15nov kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

15nov kl. 10:30
22nov kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

22nov kl. 10:30
25nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

i Birksøhus

25nov kl. 19:00
27nov kl. 14:00

Fredagscafe

i Birkesøhus

27nov kl. 14:00
29nov kl. 10:30

1. søndag i advent gudstjeneste

i Vellerup kirke. Vi genåbner Vellerup kirke og fejre det ved 1. søndag i advent, ved …

29nov kl. 10:30
29nov kl. 15:30

Juletræstænding i Ferslev

Ved præstegården i Ferslev. Traditionen tro tændes juletræet ved Ferslev præstegård

29nov kl. 15:30
06dec kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

06dec kl. 10:30
13dec kl. 10:30

Gudstjeneste

I Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

13dec kl. 10:30
20dec kl. 09:00

Fromesse

i Ferslev, ved sognepræst Jakob Holm

20dec kl. 09:00
24dec kl. 11:00

Familie Julegudstjeneste

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 11:00
24dec kl. 12:30

Julegudstjeneste

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 12:30
24dec kl. 14:00

Julegudstjeneste

i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 14:00
24dec kl. 15:30

Julegudstjeneste

i Vellerup Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 15:30
25dec kl. 10:30

Gudstjeneste

i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

25dec kl. 10:30
26dec kl. 09:00

Fromesse

i Ferslev kirke, ved sognepræst Jakob Holm

26dec kl. 09:00