Velkommen

 

Indskrivning til konfirmation i 2021

Indskrivning til konfirmation i Ferslev og Vellerup kirker i 2021 foregår i år digetalt. Der vil senere blive inviteret til forældremøde

Indskrivningen finder sted på www.folkekirken.dk.

Klik på Menu –Livets begivenheder – konfirmation - konfirmandtilmelding

I skal logge ind med NemID, og hvis I som forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen.

Det fremgår ved indskrivningen, hvilket sogn I bor i.

Tilmeldingen vil være åben til og med 15. august 2020.

Undervisningen kommer til at foregå i Skibby Sognegård.

Undervisningen begynder i september, I hører mere senere

 

 

 

Kirken er igen åben

Kirken er igen åben, det vil sige Ferslev kirke er åben for gudstjenester, Vellerup kirke er desværre endnu lukket, da indretningen af kirken, ikke gør det muligt at overholde de restriktioner vi skal under Corona,, så alle gudstjenester er flyttet til Ferslev kirke.

Der er gudstjeneste med sang og begrænset antal deltagere i Ferslev kirke, det kan ændre sig da vi hele tiden følger gældende vejledninger.

Ny dato for Konfirmationer:

De vil alle foregå i Ferslev Kirke lørdag d. 12. september – som udgangspunkt kl. 10.30, men KUN hvis forholdene er normale!

- Hvem kan man kontakte, hvis man har brug for sjælesorg?

Man kan altid kontakte sin lokale præst. Her hos os er det sognepræst Mikkel Højholt. Derudover er der også mulighed for sjælesorg på nettet via www.sjaelesorg.nu.

Man kan altid henvende sig til kirkens personale eller menighedsrådet med spørgsmål.

Præst: Mikkel Højholt. Telefon: 4752 9029 (bedst hverdage kl. 10-11, dog ikke mandag).

Graver: Carina Jacobsen. Telefon: 2243 1437 (bedst hverdage kl. 12.00-12.30, dog ikke mandag).

Formand for menighedsrådet: Karen Jensen. Telefon: 4752 8592.

Derudover er man altid velkommen til at skrive spørgsmål og kommentarer her på Facebook. Vi bestræber os på at svare jer så hurtigt som muligt.

 

Lidt om Ferslev-Vellerup sogne

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

 

 

 

Ferie

Sognepræst Mikkel Højholt har

ferie uge 30-31 og 32 

Der henvises til:

Jakob Holm
Selsøvej 4A, 4050 Skibby
23 99 33 80
jh@km.dk

Træffetider:
Mandag er fridag
Træffes bedst ml. kl. 10.00 og 12.00

 

Det sker

09aug kl. 09:00

Gudstjeneste

i Ferslev kirke ved sognepræst Jakob Holm

09aug kl. 09:00
11aug kl. 19:00

Orienteringsmøde - Menighedsrådsvalget 2020

i Birksøhuset, Mejerivej 1c. Kom og hør om menighedsrådets arbejde. Hvad sker der i …

11aug kl. 19:00
16aug kl. 09:00

Gudstjeneste

I Ferslev kirke ved sognepræst Mikkel Højholt

16aug kl. 09:00
23aug kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev kirke ved sognepræst Mikkel Højholt

23aug kl. 10:30
30aug kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev kirke ved sognepræst Mikkel Højholt

30aug kl. 10:30