Velkommen

 

 

Det nye fælles menighedsråd

Det nye menighedsråd for Ferslev og Vellerup sogne har konstitueret sig.

Det nye menighedsråd der tiltræder 1. søndag i advent er:

Formand: Karen Dyveke Brogaard Jensen

Næstformand & Kasserer: Helle Merete Dissing,

Kontaktperson: My Fuglsig Simonsen,

Kirkeværge: Jens Brogaard Jensen,

Tommy Dan Frederiksen

Denisa Lidman-Skotte

Stedfortrædere:

Allan Dissing, Ida Ellegård Sørensen, Birthe Margrethe Frydenlund, Winnie Bendsen Koen

 

Lidt om Ferslev-Vellerup sogne

Ferslev og Vellerup er to selvstændige sogne, der har fælles menighedsråd. Præst i begge sogne er Mikkel Højholt (indsat 2006)

Ferslev-Vellerup Pastorat – 1.121 indbyggere, heraf 923 folkekirkemedlemmer (2015)

Hverken Ferslev eller Vellerup Kirke er nye – det er gamle bygninger, der emmer af historie. Bygninger, der gennem mange, mange generationer har været et fast samlingspunkt i lokalsamfundet og har dannet rammen om stort som småt i livet for menigheden.

Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, folk ændrer sig, og forventninger og krav ændrer sig i takt hermed. I 1970’erne var der stor risiko for, at Ferslev-Vellerup blev nedlagt som et selvstændigt pastorat, men med ildhu og stort arbejde lykkedes det, at afværge nedlæggelsen. Arbejdet fra dengang er på en måde stadig i gang. For at opretholde et levende og aktivt kirke- og sogneliv kræves nye tiltag, fingeren på pulsen, lidt skæve ideer og et seriøst engagement – alt sammen med respekt og fornemmelse for traditionerne og deres betydning.

 

 

 

 

Sognepræst Mikkel Højholt er sygemeldt

Der henvises til:

Sognepræst Jakob Holm
Skibby Kirke
Kirkestræde 2, 4050 Skibby
Tlf. 23 99 33 80

 

Det sker

06dec kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

06dec kl. 10:30
13dec kl. 10:30

Gudstjeneste

I Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

13dec kl. 10:30
20dec kl. 09:00

Fromesse

i Ferslev, ved sognepræst Jakob Holm

20dec kl. 09:00
24dec kl. 11:00

Familie Julegudstjeneste

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 11:00
24dec kl. 12:30

Julegudstjeneste

i Ferslev kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 12:30
24dec kl. 14:00

Julegudstjeneste

i Vellerup kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 14:00
24dec kl. 15:30

Julegudstjeneste

i Vellerup Kirke, ved sognepræst Mikkel Højholt

24dec kl. 15:30