Aktiviteter

Fredagscafé

Den sidste fredag i hver måned er der fredagscafé i Birksøhuset fra kl. 14:00 – 16:00. En fredagscafé byder på lidt fællessang fra Højskolesagnbogen, der er te/kaffe og foredrag. Alle er velkomne og det er alt  sammen meget, meget hyggeligt.

Seniorklubben

Seniorklubben samles ca. hver anden tirsdag kl. 13:30 i konfirmandhuset i Ferslev og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages gerne garnrester og aflagt legetøj.

Aktivitetsudvalget

Efter menighedsrådsvalget i efteråret 2016 er der blevet nedsat et nyt aktivitetsudvalg, som har rigtig mange gode ideer til arrangementer og tiltag for børn og unge. Alt sammen noget, der forhåbentlig kan bidrage til, at vi fortsat har en aktiv menighed i Ferslev og Vellerup sogne og være medvirkende til, at vi stadig har et bredt og aktivt landsbyliv, nu hvor der ikke længere er en folkeskole i vores sogne.

Kirke Care, som allerede har været omtalt her, er bl.a. udsprunget af aktivitetsudvalgets arbejde.

Det sker

09aug kl. 09:00

Gudstjeneste

i Ferslev kirke ved sognepræst Jakob Holm

09aug kl. 09:00
11aug kl. 19:00

Orienteringsmøde - Menighedsrådsvalget 2020

i Birksøhuset, Mejerivej 1c. Kom og hør om menighedsrådets arbejde. Hvad sker der i …

11aug kl. 19:00
16aug kl. 09:00

Gudstjeneste

I Ferslev kirke ved sognepræst Mikkel Højholt

16aug kl. 09:00
23aug kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev kirke ved sognepræst Mikkel Højholt

23aug kl. 10:30
30aug kl. 10:30

Gudstjeneste

i Ferslev kirke ved sognepræst Mikkel Højholt

30aug kl. 10:30