Birksøhuset

Menighedshuset “Birksøhuset” er indrettet i en tidligere staldlænge ved præstegården. Huset har navn efter Marie Birksø (1875-1951), der testamenterede et beløb til oprettelse af et menighedshus i Ferslev Sogn. Først i 1995 begyndte renoveringen af staldlængen, men da var det oprindelige beløb på kr. 50.000 vokset til kr. 800.000. I 1997 blev Birksøhuset indviet.

Birksøhuset bruges til arrangementer i forbindelse med kirken og sognet, men kan også lejes til privat fest, såfremt denne har tilknytning til en kirkelig handling.

Kontaktperson: Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, 4050 Skibby.

Tlf. 47528592 – e-mail karen12@tdcadsl.dk