Kirkernes historie

Lidt om Ferslev og Vellerup Kirkers historie (denne side er fortsat under udarbejdelse)

Ferslev Kirke

De ældste bygningsdele på Ferslev Kirke er fra 1100 årenes første halvdel. I 1200 årene blev koret udvidet og omkring år 1400 opførtes et lavt tårn. I samme periode blev sakristiet tilføjet. Tårnet blev i 1500 årene forhøjet. I samme periode blev det nuværende våbenhus opført.

Kirken står på en syld af kampe- og marksten, og er opført i henholdsvis munke- og frådsten.

Altertavlen er formentlig fra begyndelsen af 1600 tallet, og er opbygget efter et mønster, der også ses i de nærliggende kirker, eksempelvis Skibby Kirke. Prædikestolen er af nyere dato; 1860.

Noget af det ældste af Ferslev Kirkes faste interiør er alterbordet og døren til sakristiet. Alterbordet er opført i munkesten og stammer formentlig fra 1400 årene og døren til sakristiet er fra sakristiets opførelse i 1400 årenes anden halvdel.

Selve kirkerummet er lyst og harmonisk og fremstår med forholdsvis enkle farver og udsmykninger.

Vellerup Kirke

Vellerup Sogn nævnes i Roskildebispens jordebog fra 1370’erne. I 1591, hvor Eiler Krafse til Egholm havde patronsretten til kirken, omtales den som “et lidet kapel, der siden Arilds tid har ligget til Vellerupgård”. Senere (1696) siges, “at kapellet er bygget i forrige tider på to gamle jomfruers bekostning”.

Koret og skibet er den oprindelige bygning og er opført af kampesten. I senmiddelalderen opførtes våbenhuset. Det nuværende tårn er opført i 1861.

Kirken er både i størrelse og udtryk beskeden, men besidder en helt egen charme.